Technology Explained

Amazon Prime Day 2019, What Is TikTok, and What Motherboard Do You Have?

Christian Cawley 03-07-2019

What is Amazon Prime Day, and why are they making it two days long? What is TikTok, and why have your kids got it installed? And what motherboard is inside your PC?

Really Useful Podcast Season 3 Episode 5 Shownotes

This week’s Really Useful Podcast looks at Amazon Prime Day 2019, and learns about the new YouTube video recommendations system. You’ll also learn about the social media craze, TikTok, how to find out what motherboard your computer has, and how to tell if you’re using a 64-bit version of Windows.

In this week’s show:

This week, Christian Cawley is joined by Gavin Philips, and you can follow them on Twitter:

Please share our podcast with anyone you think would benefit from some jargon-free clarity and honesty about technology. Point them in the direction of the Really Useful Podcast on:

We have six months worth of tech tips and tricks to catch up on, so subscribe to the tech podcast for technophobes today!

Related topics: 64-Bit, Amazon Prime, Motherboard, TikTok, YouTube.

Affiliate Disclosure: By buying the products we recommend, you help keep the site alive. Read more.

Advertisement
Whatsapp Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. mullivetum
  July 7, 2019 at 1:46 am

  ??z adidas Originals I-5923 kiemelkedQen fontos rekre?ci?s fut?cipQ. Kezdetben 2 ?vvel kor?bban bejelentett?k, hogy Iniki, a k?pr?zatos sportol? tov?bbra is bQv?ti h?res rajong?i csoportj?t a sok kifinomult ?s nyugodt Supercharge l?bbeli k?z?tt. Ahogy elmozdul, az arch?vum ?ltal inspir?lt egys?g el?gg? sok t?rv?nyess?gen ment kereszt?l, ami az ?n ?ltal megszak?tott 2017-es idQszakra v?ltott, az I-5923-ban is fennmaradt, hogy az adidas leghat?konyabb v?lasztott ?letm?d-eszk?zei k?z?tt vir?gozhasson. A k?vetkezQ n?gy hetes idQszak, egy m?sik n?pszerq v?lasztott ?letst?lus? sportol?, a k?lf?ldi elad?k k?r?ben j?tt l?tre, nagyr?szt az erQs sportcipQj?t v?ltva. A friss I-5923-ban 100% -os kitqnQ, t?bb idQtlen N?h?ny vonalak csizma ?s cipQ tal?lhat?. Feh?r sz?nben ?s s?t?t sz?nq sz?nben tal?lhat?k, mindezek a kettQsek kiv?l? minQs?gq egyszerq k?szletet biztos?tanak a teljes felsQr?sz?k b?rmely platformlapj?ra, amely az elsQdleges I-5923 m?rn?ki faux-vel?k ?tfed?seket tartalmaz.

  Az adidas I-5923 egy kedvelt rekre?ci?s sziluett, figyelembe v?ve, hogy t?nyleg csaknem tavaly ker?lt ki. Ebben a pillanatban, egy 12 h?napos cipQfQn?k sz?m?ra a N?h?ny sor hat?rozottan elQk?sz?t egy egys?get, amely a Futurecraft 4D know-how-j?t haszn?lja.

  Az adidas & ?s a sz?n is elQsz?r 2009-ben deb?t?lt az egy?ttmqk?d?sre ?p?lQ k?z?ptalp-know-how-val. A Futurecraft 4D nevq n?v, a friss sz?m?t?g?p ?gy tqnik, hogy gyakran testre szabott, ?s rendk?v?l sokoldal? ahhoz, hogy egy k?v?ns?got kapjon. A friss k?zep?n ?vrQl-?vre kicsit eg?sz?l ki k?zz?tett?k a kiadv?nyokat, ?s a k?rny?ken cs?kkentett szabadonfut?s mindenhol szabadon felszabadul. A piacok., A 4D-s know-how-t felt?tlen?l a pletyk?kkal bQv?tett statisztik?kban teszik k?zz?, m?g k?zel tizenk?t h?napban. A k?vetkezQ hetekben minden bizonnyal elQsz?r ?rt?kelj?k a k?zelgQ adidas 4D frees, a 4D-5923 list?j?t.

  Kezdetben 2010 elQtt megjelent egy adidas 4D-5923 a m?rka nemr?giben el?rhetQ r?sze. A friss munka pontosan az, ami pontosan egy kifejez?snek tqnik, a k?l?nb?zQ adidas sziluettek ?sszekapcsol?sa csak kecsesen. Az al?bbi v?ltoz?sok folytatj?k az ?v I-5923 sziluettj?t az innovat?v 3D-s nyomtatott k?zbensQ know-how-val k?l?nb?zQ sz?nt?ren, ami m?g r?vid idQn bel?l internetre j?tt. Ahogyan sokan semmi esetre sem tervezt?k, akkor a csomagol?s mindegyike elfogadja az ig?nyes sz?nezQ mot?vumot, valamint a legmelegebb marad?kot, ami minden feket?re esik. Az 5923-as szabv?ny a 4D-5923-as marketing miatt pontos. A Futurecraft k?z?ptalp, miut?n ezt mondta, j?tssza a j?t?kot, hogy a szok?sos f?ny tapasztalatlan teljes hangon van.